Harga Jasa + Frame: Rp.530,000
Dimensi: 30 cm x 40 cm
Mahar hias unik ini khas Indonesia banget.